Mindennapi élet

A teremben korabeli plakátok és tárgyak idézik fel a kommunizmus hétköznapjait. A harsogó színekben virító plakátok sugallta életérzés hazug volt és sivár, akár az azt közvetítő ideológia.

Azokban az országokban, ahonnan a Vörös Hadsereg űzte ki a náci megszállókat, a Szovjetunió szocialista típusú társadalmi berendezkedést kényszerített az ott élőkre. Leereszkedett a vasfüggöny, a határokat hermetikusan lezárták, elaknásították, a szocialista országokat nem lehetett többé elhagyni. Aki mégis megpróbálta, jobb esetben súlyos börtönbüntetésre számíthatott, de volt aki felrobbant, lelőtték, másokat kivégeztek. A „testvéri” szocialista országok élére a szovjetek jelölték ki a pártállami vezetőket, akik terrorral és erőszakkal hatalomra juttatták a kommunista pártot.

Magyarországon felszámolták az ellenzéki és a szövetséges pártokat, bevezették az egypártrendszert. Betiltották az összes társadalmi szervezetet, egyesületet. Politikai képviselettel csak a Magyar Dolgozók Pártjának elnevezett kommunista párt hívei rendelkeztek. Minden gondolat, elképzelés, nézet, amely nem egyezett a párt irányvonalával, ellenségessé és elpusztítandóvá vált. A párt ideológiája, amelyet marxizmus-leninizmusnak, illetve sztálinizmusnak neveztek, rátelepedett a gazdaságra, a kultúrára, az oktatásra és a mindennapi életre.

Megszűnt a parlamentarizmus, megszűntek a politikai viták. Az állami szerveket alárendelték a pártszerveknek, a tényleges döntések a párt Központi Vezetőségében, illetve a Politikai Bizottságban születtek. A párt élén „apánk”, „bölcs vezérünk”, „Sztálin legjobb magyar tanítványa”, Rákosi Mátyás állt. De minden szintre jutott egy-egy kis vezér, helyi kiskirály, ahogyan akkoriban a párttitkárokat  nevezték.

Az állampárton belül katonai fegyelem uralkodott, és ez egyre inkább kiterjedt az egész társadalomra. Militarizálódtak a mindennapok, az egész ország háborús hisztériában élt. Az állampárt háborút viselt a magyar társadalom különböző csoportjai ellen, és közben a szocialista tábor tagjaként a III. világháborúra készült az Amerikai Egyesült Államok és szövetségesei ellen.

Első emelet