Átöltözés

1945 után, Rákosi és a Moszkvában képzett magyar kommunisták hazatérésekor a Magyar Kommunista Párt taglétszáma minimális volt, ezért a pártba fel kellett venniük egykori kisnyilasokat is. A terem azt is jelképezi, hogy a társadalom minden rétege „átöltözött”, teljesen új világba lépett.

A nyilaskeresztes párt az 1939-es parlamenti választásokon a második legerősebb párttá vált. Több mint háromszázezer tagja volt, a magyar nemzetiszocialistákat majdnem egymilliós választói tömeg támogatta. Budapest munkások lakta kerületeiben minden harmadik szavazatot ők kapták.

Az 1919 után illegálisan szervezkedő kommunista párt a szovjet megszállást megelőző időszakban csak néhány száz főből állt. A második világháború éveiben sokszor csak tucatnyi aktivistára számíthattak. Amikor a Vörös Hadsereg nyomában megindult a Magyar Kommunista Párt szervezése, döntő fontosságúvá vált a párt taglétszámának növelése. Miután a Magyar Kommunista Párt tagjai a háború befejezésének első pillanatától kezükbe kaparintották a belügyi és katonapolitikai nyomozó szervezeteket, hozzájutottak a nyilasok tagnyilvántartásához is. Ezt követően tömegesen léptek be a kommunista pártba olyanok, akiken „kisebb vagy nagyobb mértékben fogott az ellenforradalom és a fasizmus fertőző mételye” – ismerte el Rákosi Mátyás. A kommunista pártba felvett „kisnyilasoknak” nyilatkozniuk kellett arról, hogy mikor és mennyi ideig voltak a Nyilaskeresztes Párt tagjai, és arról, hogy tagságukat hibának minősítik, és azt jóvá kívánják tenni. Ezek a nyilatkozatok minden kétséget kizáróan alkalmasak voltak arra, hogy kitöltőiket megfélemlítsék és zsarolhassák. Később a kommunista párt igyekezett kompromittálódott tagjaitól megszabadulni.

Második emelet