Tettesek fala

A folyosó falán a két elnyomó rendszer működtetői és kiszolgálói: nyilas és kommunista vezetők, ávósok és nyilas pártszolgálatosok képei láthatóak.

Tettesek azok, akik a két, idegen megszállás alatt működő magyarországi totális terrorrendszer (nyilas és kommunista) létrehozásában és/vagy fenntartásában közreműködtek. Ezeknek az embereknek a többsége
olyan szervezetekben szolgált, ahol emberiségellenes és háborús bűncselekményeket követtek el, amelyek még a diktatúra jogrendszerével is ellentétesek voltak.

Különösen igaz ez az alábbi szervezetek tagjaira és tisztviselőire:

Magyar Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom
a kerületvezetői törzs tagjai és az ennél magasabb rangú tisztviselők

Magyar Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom
a fegyveres pártszolgálatot teljesítők

A Nemzeti Számonkérő Szervezet tagjai

A Szálasi-kormány tagjai

A Nemzetvezető Munkatörzse

A Politikai Rendészeti Osztály állománya

Az Államvédelmi Osztály állománya

Az Államvédelmi Hatóság állománya

Az MKP, az MDP és az MSZMP PB tagjai (1945–1961)

Igazságügy-miniszterek (1945–1961)

Az MDP és az MSZMP Adminisztratív Osztályának vezetője (1950–1960)

A Legfelsőbb Bíróság elnökei (1945–1961)

A legfőbb ügyészek (1945–1961)

 

 

Pince