Tettesek fala

A folyosó falán a két elnyomó rendszer működtetői és kiszolgálói: nyilas és kommunista vezetők, ávósok és nyilas pártszolgálatosok képei láthatóak.

Mindazok tettesnek tekinthetők, akik a két, idegen megszállás alatt működő magyarországi totális terror rendszer (nyilas és kommunista) létrehozásához vagy fenntartásához tevőleges segítséget nyújtottak, illetve a két rendszer valamelyikének közhatalmi szerveiben felelős pozíciót töltöttek be. Ezeknek az embereknek a többsége olyan szervezetekben teljesített szolgálatot vagy töltött be felelős pozíciót, ahol emberiség elleni és háborús bűncselekmények, még a saját jogrendszerükkel is ellentétes cselekmények történtek. E bűnök elkövetésében a tettesek vagy részt vettek, vagy utasítást adtak ezek elkövetésére, vagy jóváhagyták az ilyen értelmű határozatokat, vagy felbujtóként nyújtottak támogatást. Korábbi vagy későbbi életpályájuk során tanúsított magatartásuk nem menti fel őket egyéni felelősségük alól.

Különösen igaz ez az alábbi szervezetek tagjaira és tisztviselőire:

Magyar Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom
a kerületvezetői törzs tagjai és az ennél magasabb rangú tisztviselők

Magyar Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom
a fegyveres pártszolgálatot teljesítő Nemzeti Számonkérő Szervezet tagjai

A Szálasi-kormány tagjai

A Nemzetvezető Munkatörzse

A Politikai Rendészeti Osztály állománya

Az Államvédelmi Osztály állománya

Az Államvédelmi Hatóság állománya

Az MKP, az MDP és az MSZMP PB tagjai (1945–1961)

Igazságügy-miniszterek (1945–1961)

Az MDP Adminisztratív Osztályának vezetői (1950–1960)

A Legfelsőbb Bíróság elnökei (1945–1961)

A Legfőbb Ügyészek (1945–1961)

 

 

Pince