1956 leverése és egy karrier indulása

2018. október 31.

A 83 éves Nagy Józsefné (született Zsíros Piroska) 2018. október 13-án reggel Erdőkertesre indult, hogy egy ismerőse kazánjában elégesse férje, a néhai Nagy József ezredes, a Belügyminisztérium Forradalmi Készenléti Rendőri Ezrede egykori parancsnokának okleveleit, iratait, egy teljes egész belügyi karrier kordokumentumait. Ez is a múlt feldolgozásának egy lehetséges módja. Útközben azonban meggondolta magát, s úgy döntött, a hagyatékot a Terror Háza Múzeumnak ajánlja fel.

A kitüntetések, emléklapok, oklevelek és fényképek hátterében egy igazi kommunista belügyi életpályamodell rajzolódik ki. A szegedi származású Nagy József édesapja mészárosként dolgozott, a család felköltözött Budapestre, fia itt tanulta ki a villanyszerelő szakmát, de végül teljesen más hivatást választott magának. A fiatal, vidéki munkáscsaládból származó villanyszerelő szakmunkás a rendőri karriert választotta. Ideális származás a pártállami belügyi karrierhez, tiszta káderlaphoz.

A Belügyminisztérium szolgálatában álló fiatalember 1953-ban ismerte meg a feleségét egy fővárosi moziban, ahol éppen a Valamit visz a víz című Karády-filmet játszották. 1955-ben házasodtak össze. Felesége 1935-ben született Alsózsolcán. Szüleit 1944-ben, a város bombázása során veszítette el, ő maga nevelőszülőkhöz került Sátoraljaújhelyre, négy testvérével soha többé nem találkozott. Budapestre költözését követően ápolónőként dolgozott.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején Nagy József hadnagyi rangban szolgált. A szabadságharc napjaiban társaival együtt a laktanyában tartották őket, haza nem mehettek. A tisztfeleségek számára lehetőséget nyújtottak egy rövid látogatásra, így Nagy Józsefné is felkereste a férjét, akit elsőre fel sem ismert, mivel időközben szovjet egyenruhába öltöztették a tiszteket. A szabadságharc leverése után részt vett az ellenállás felszámolásában és a „rendteremtésben”. Ezért 1957-ben megkapta a Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérmet.


Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem Nagy József hagyatékából

1957-től Nagy József karrierje szédületes iramban emelkedett. Szinte nem volt olyan évforduló, amelyen ne kapott volna egy kitüntetést, vagy ne lépett volna feljebb a belügyi ranglétrán. Benkei András belügyminiszter 1973-ban, 16. számú parancsában megszüntette a BM Karhatalom Országos Parancsnokságát, egyben létrehozta a Forradalmi Készenléti Rendőri Ezredet, amelynek parancsnokává Nagy Józsefet nevezték ki. Az új szervezet feladatául szabták „a belső ellenséges tevékenység megakadályozását, elfojtását”, valamint „a közrend és közbiztonság nagyobb mérvű megzavarása esetén a rend helyreállítását”. A testület élére keresve sem találhattak volna alkalmasabb embert Nagynál, figyelembe véve a szabadságharc leverése utáni belügyi tevékenységét. Munkásságát nem csupán kitüntetésekkel, de drága ajándékokkal is honorálták. 1979-ben például Ladvánszky Károly belügyminiszter-helyettestől egy 6100 forint értékű svájci Doxa aranyórát vehetett át elismerésként.

1982-ben Nagy József ezredest Moszkvába vezényelték, ahol részt vett az MVD (Belügyminisztérium) magasabb belügyi szolgálatban álló vezetők képzésén. Az ezt igazoló bizonyítvány szintén gyűjteményünket gazdagítja.

A Nagy József részére kiállított bizonyítvány az 1982–1983-as moszkvai MVD továbbképzésről

1983-ban állami küldöttség tagjaként Belgrádba látogatott, ahonnan már nem tért haza. Szeptember 20-án, a hivatalos szolgálata közben érte a szívinfarktus. Holtteste hazaszállítását követően katonai tiszteletadás mellett helyezték örök nyugalomra a Farkasréti temetőben.

Özvegye idén, tíz nappal a nemzeti ünnepünk előtt ajándékozta Múzeumunknak férje hagyatékát. Azok a kitüntetések, amelyeket Nagy József az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni megtorlásban való részvételéért és belügyi szolgálatáért kapott, októbertől a hős szabadságharcosok emlékét őrző Terror Háza Múzeum gyűjteményének részét képezik. Tekinthetjük mindezt a történelem igazságtételének.

Balogh Gábor
történész