Vázsonyi Vilmos

Tőkéczki László

Tőkéczki László: Vázsonyi Vilmos

A könyv a magyar polgári gondolkodás fontos képviselőjével, Vázsonyi Vilmossal foglalkozik. Vázsonyit, mint embert kívánja bemutatni, és elhelyezni egy zaklatott korban, amely világháborút, rövid tanácsköztársaságot és egy súlyos következményekkel járó békediktátumot halmozott egymásra.

Tőkéczki László történész legújabb műve a magyar polgári gondolkodás fontos képviselőjével, Vázsonyi Vilmossal foglalkozik. Tisza Istvánról írott kismonográfiája után ez nem is meglepő, hiszen Vázsonyi és Tisza ugyanannak a kornak voltak emblematikus alakjai. Az olvasó meglepődve tapasztalhatja, hogy bár a két történelmi személyiség politikai gondolkodása alapvetően különbözött egymástól, a két életműnek mégis, számos vonatkozásban voltak érintkezési pontjai. Vázsonyi Vilmos rendkívül izgalmas személyiség. A történész mindenekelőtt Vázsonyit, az embert, kívánta bemutatni, és elhelyezni egy zaklatott korban, amely világháborút, rövid életű tanácsköztársaságot és súlyos következményekkel járó békediktátumot halmozott egymásra. Tőkéczki a kevéssé ismert Vázsonyi-életműből, a föllelhető szövegekből idéz gazdagon, hiszen elsőrendű célja, hogy az olvasót megismertesse egy ellentmondásoktól nem mentes, mégis impozáns, a városiasodást, a polgárosodást oly igen akaró politikai gondolkodással. "A magyar szellemi élet posztkommunista állapotában a sterilen tudományos munkák nem képesek az elidegenített és elfeledett történelmet s annak fontos személyiségeit az érdeklődőkhöz közel hozni. Márpedig a történetírásnak nem belterjes »céhes« céljai vannak, hanem a nemzet közösségének önismeretét kell szolgálnia" - vallja a szerző. Könyve az ismereteken túl igazi olvasmányélményt is ad az e tekintetben nem túlságosan elkényeztetett közönségnek.

298 oldal
2480 Ft
ISBN: 963-218-132-8

Kiadó: XX. Század Intézet, Budapest, 2005.

 

További kiadványok