Kiadványok

Tőkéczki László : Tisza István

Tőkéczki László

Tisza István

Tisza ​István személyéről,és életművéről a legutóbbi időkig a „haladó kortársak és utókor” kliséi élnek a köztudatban. Jellemző, hogy bár már elég sokan tudják, hogy ellenezte a háborút, közkeletű panel az, amely Tisza Istvánt mégis a háborús fanatizmussal azonosítja. Személye az ún. progresszív szemlélet számára még ma is mintegy a „feudális” Magyarország megtestesítője, holott aligha volt nála végiggondoltabban klasszikus liberális (szabadelvű) politikus.

 

Révész Judit: A tanítás mint értelmiségi hivatás – Tanulmány a pedagógusok kollektív mobilitási esélyeiről

Révész Judit

A tanítás mint értelmiségi hivatás – Tanulmány a pedagógusok kollektív mobilitási esélyeiről

„Mitől „profi” egy tanár? Mitől lehet hatékonyabb az oktatási rendszer? Hogyan válhatna vonzóbbá a tanári pálya? Egyszerű kérdések ezek, pontosabban annak kellene lenniük, de nem azok. Révész Judit mélyre ás: elemzi a magyarországi tanárképzést, annak változatos múltját; és megvizsgálja a jelen normarendszerét, állapotát. Ez a könyv azoknak tartogat hasznos tudást, akik Eötvös Józseffel együtt vallják: a fenti kérdésekre egy „erős tanítói rend létrehozása lehetne a válasz.” – olvasható Révész Judit legújabb oktatási témájú kiadványának ajánlójában."

 

Bernáth Gábor (szerk.): Hadifogoly voltam Szibériában – Vándor Ferenc naplója

Bernáth Gábor (szerk.)

Hadifogoly voltam Szibériában – Vándor Ferenc naplója

Adott egy magyar altiszt, aki megjárja az első világháborús frontot és orosz hadifogságba esik. Magyar nyelvű kézírásos naplóját egyik fia 1954-ben találja meg Barcelonában. Vándor Ferenc a fogságból nem tért vissza hazájába, előbb Bécsben, majd spanyol földön kezdett új életet. A napló öt súlyos év történetét meséli el, kár, hogy szerzője nem folytatta. Vándorék ugyanis titkos fagylaltreceptet is őriznek, amely újra és újra talpra állította a családot.

 

Markó György : A pesti Rambo

Markó György

A pesti Rambo

„Az elmúlt években folytatott kutatásaim eredményeit tartalmazza ez a kötet. Van köztük „klasszikus” tanulmány, illetve az 1956-os forradalmat és a leverését követő megtorlás állambiztonsági nyomozati munkáját új szempontok szerint elemző írás is.”

 

 

 

Schmidt Mária: Nyelv és szabadság

Schmidt Mária

Nyelv és szabadság

„Mint mindig, most is a nyelvvel kezdődött minden. A nyelv kisajátítása, erőszakos birtokbavétele oda vezetett, hogy félelmetes távolságba kerültünk a valóságtól. Nincsen ennél súlyosabb krízis."

 

 

Futaki Attila és Tallai Gábor: Budapest Angyala

Futaki Attila és Tallai Gábor

Budapest Angyala

Vannak, akik azt gondolják, a szuperhősök világának nem lehetnek vérbeli magyar szereplői. A szuperhősök vagy a galaxis távoli zugában, vagy minimum Amerikában születnek, és bár akadnak japán és francia képregény-bajnokok, az amerikai comics-világ gigantikusra rajzolt alakjai őket is elhomályosítják.

 

Ocsenás Péter: Kerek erdő közepében

Ocsenás Péter

Kerek erdő közepében

Ocsenás Péter személyes története egész nemzedékek közös élménye: a Magyar Néphadsereg (és az egész politikai rendszer) bornírtságát kifejező alkotás, ezért ajánlom mindenkinek.