Ávós előszoba

A szovjet csapatok még Budán harcoltak, amikor 1945. január 17-én Pesten Péter Gábor egykori szabósegéd vezetésével szovjet mintára létrehozták a Politikai Rendészeti Osztályt, a PRO-t, székhelyéül az egykori Nyilaskeresztes Párt székházát, az Andrássy út 60-at választották. A rövid időn belül hírhedté és rettegetté vált szervezet első feladata a háborús bűnösök felkutatása és bíróság elé állítása volt. Emellett üldözött és terrorizált mindenkit, akit a kommunista hatalomátvételre veszélyesnek tekintett.

Galambszürke, majd homokszín egyenruhát hordtak, tányérsapkájukat kalászkoszorúban vörös csillag díszítette. Tisztikarukat a Szovjetunióban, illetőleg a szovjet mintára létrehozott budapesti Dzerzsinszkij Akadémián arra képezték ki, hogy kíméletlenül gyűlöljék az osztályellenséget, és hogy a kommunista diktatúra támaszai legyenek. Ezért nevezték őket a párt öklének.

A PRO, a budapesti és vidéki szervezetek egyesítése után, 1946 októberében, Államvédelmi Osztállyá (ÁVO) alakult. Ügynökeit minden pártba és egyházba beépítette. Gondot fordítottak az emigráció felmorzsolására; ellenőrizték a levélforgalmat és a telefonbeszélgetéseket is. Besúgókkal és ügynökökkel behálózták az egész országot, beférkőztek a magánéletbe is. Polgárok millióit tartották nyilván és fi gyelték meg. Kádár János belügyminiszteri kinevezése után azonnal leválasztotta a rendőrségről az államvédelmet, Hatósággá (ÁVH) szervezte át, és 1949. december 28-tól közvetlen pártirányítás alá vonta. Az ÁVH elnyelte az 1945 tavaszán létrehozott hírhedt Katonapolitikai Osztályt is, amely addig a Honvédelmi Minisztérium alá tartozott.

A kommunista terrorszervezeteknek csupán hivatalos nevük változott az évek során, feladatuk nem. Rájuk támaszkodva kaparintották meg a kommunisták a hatalmat, építették ki és tartották fenn egyeduralmukat, azt a zsarnoki rendszert, amely minden harmadik családból elhurcolt, bántalmazott és megnyomorított valakit. Egy egész országot terrorizált.

Első emelet