Tettesek galériája

A folyosó falán a két elnyomó rendszer működtetői és kiszolgálói: nyilas és kommunista vezetők, ávósok és nyilas pártszolgálatosok képei láthatóak.

„…önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra.”

Radnóti Miklós: Töredék

 

Az 1989–90-es antikommunista forradalom után sem Magyarországon, sem a térség többi országában, Románia kivételével, nem rendeztek látványos pereket, amelyekben ítéletet hirdethettek volna a kommunista bűnösök felett! Az igazságtétel szándékát az azonnal továbbszolgálatra jelentkező kommunisták szinte érintetlenül maradt kapcsolati hálózatuk segítségével sikeresen megakadályozták. De nem támogatták a felelősségre vonást a „békés átmenetet” szavatoló Nyugat politikusai sem.

A Terror Háza Múzeum volt az első emlékhely és múzeum, ahol a látogatók szembesülhettek a tettesekkel. Ők azok, akik a két, idegen megszállás alatt működő magyarországi totális terrorrendszer (a nyilas és a kommunista) létrehozásában és/vagy fenntartásában közreműködtek. Ezeknek az embereknek a többsége olyan szervezetekben szolgált, ahol emberiségellenes és háborús bűncselekményeket követtek el, olyanokat, amelyek még a diktatúra jogrendszerével is ellentétesek voltak.

Nem teszünk különbséget a nyilas és kommunista bűnelkövetők között! Azért nem, mert a magyarok történelmi tapasztalata egyértelmű. A két gyilkos eszmerendszer képviselői addig elképzelhetetlen bűnöket követtek el magyar állampolgárok százezreivel szemben. Ha a nürnbergi perhez hasonló igazságtétel nem is történt, kötelességünk, hogy legalább a tettesek nevének, arcképének bemutatásával szerezzünk érvényt az igazságnak.

 

A galériában az alábbi szervezetek tagjai szerepelnek:

Magyar Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom: a kerületvezetői törzs tagjai és az ennél magasabb rangú tisztviselők

Magyar Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom: a fegyveres pártszolgálatot teljesítők

A Nemzeti Számonkérő Szervezet tagjai

A Szálasi-kormány tagjai

A Nemzetvezető Munkatörzse

A Politikai Rendészeti Osztály állománya

Az Államvédelmi Osztály állománya

Az Államvédelmi Hatóság állománya

Az MKP, az MDP és az MSZMP PB tagjai (1945–1961)

Igazságügy-miniszterek (1945–1961)

Az MDP és az MSZMP Adminisztratív Osztályának vezetői (1950–1960)

A Legfelsőbb Bíróság elnökei (1945–1961)

A legfőbb ügyészek (1945–1961)

 

Pince