Tőkéczki Lászlóra emlékeztünk

2021. április 27.

Tőkéczki László 2018-ban elhunyt Széchenyi-díjas történész, egyetemi tanár életművét méltatta Schmidt Mária történészprofesszor, a Terror Háza Múzeum főigazgatója és Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke. A beszélgetést Békés Márton történész, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója vezette.

Bevezetőjében Békés Márton hangsúlyozta, jelen alkalom nem az emlékezést, sokkal inkább egy gazdag örökség felelevenítését szolgálja. Vezérgondolatként idézte Tőkéczki László éppen 25 évvel ezelőtt megfogalmazott sorait, miszerint: „A konzervatív magyar múlt gazdag örökséget kínál a mai magyar politikai megújuláshoz, nem szükséges tehát a kétségbeesett szellemi importtevékenység, egykori elődeink nagy részben a mi gondjainkkal is küszködtek.” Tőkéczki Lászlónál izgalmasabb, érdekesebb és korszerűbb magyar gondolkodó nincs 2021-ben – jelentette ki Tőkéczki tanítványa, akiben élénken élnek az emlékek egykori oktatója többek között Tisza Istvánról, Klebelsberg Kunóról, Andrássy Gyuláról, Vázsonyi Vilmosról tartott előadásairól.

Schmidt Mária úgy fogalmazott, ha egy szóval kellene jellemeznie Tőkéczkit, az a „tanár” lenne. Neki a tanítás volt a legfontosabb hivatása és nemcsak abban az értelemben, hogy az egyetemen tanított, hanem az egész országot tanította – jegyezte meg Schmidt Mária. Felidézte, Tőkéczki saját egészségi állapotát hátrasorolva járta az országot, előadásokat tartott, az ország bármely részébe, akár a legkisebb településekre is szívesen látogatott, mert hivatásnak, küldetésének érezte a tanítást. 

Balog Zoltán elmondása szerint Tőkéczki László ahhoz a nemzedékhez tartozott, akik a református egyházon belül a szocializmus időszakában próbálták elérni azokat a változásokat, melyek segítségével ki szerettek volna törni abból a „gettóból”, amibe a kommunista rendszer az egyházat, saját értelmiségétől megfosztva, belekényszerítette. Hozzátette, számukra nagy megtiszteltetés volt, hogy az egyetemi világban már akkor is elismert és rajongott előadó, vállalva saját református keresztény hitét, ott volt közöttük.

Egyszerre gondolta azt, hogy harcostársak vagyunk, abban a tekintetben, hogy hogyan is lehet úgy alakítani az egyház belső viszonyait, hogy abból úgy alakuljon ki egy nyitottság a világra, hogy nem árusítjuk ki magunkat, hanem azt kínáljuk a világnak, amit mi tudunk adni a történelmi hagyományainkból, a bibliai örökségünkből, közben pedig nagyon sokat lehetett tőle tanulni, hiszen olyan dolgokról beszélt nekünk, ami nem volt az egyházi világban, amelyekkel ifjú lelkipásztorként nem találkoztunk a tanulmányaink során – idézte fel Balog Zoltán. Kifejtette: Tőkéczki László számára fontos volt, hogy felelevenítsék és megújítsák mindazon értékeket, amelyekkel a református értelmiség a 20. század során hozzájárult a magyar nemzet kultúrájához.

Tőkéczki László gazdag életművet hagyott az utókorra: tíz önálló kötetet jegyez, négyet szerkesztett. Schmidt Mária Tőkéczki László műveire utalva arról beszélt, könyvei a történeti korrektségről, a méltányosságról szólnak, ugyanis „megadta mindenkinek azt, ami neki jár.”

A beszélgetésen szó esett Tőkéczki László A bohém zseni – Gróf Andrássy Gyula szellemi-politikai arcéle című posztumusz megjelent kötetéről is, amelyet Schmidt Mária szerkesztett. Elhangzott: a könyv nagyon aktuális, mert annak ellenére, hogy Andrássyra egy mára már letűnt kor utolsó képviselőinek egyikeként tekinthetünk, személyében igazi reálpolitikusról beszélünk, aki értette korának világát, értette a különböző nagyhatalmak szándékait, aki fel tudta mérni, hogy ezen belül a magyarságnak milyen lehetőségei vannak és mindig azt tartotta szem előtt, hogy mi a magyar nemzeti érdek, hogy tud a magyarság a legjobb helyzetbe kerülni az adott  viszonyok között.

 

 

A teljes beszélgetés itt megtekinthető:

A kötet megvásárolható a Terror Háza Múzeum webshopjában és a könyvesboltokban.

https://webshop.terrorhaza.hu/hu/termek/a-bohem-zseni-grof-andrassy-gyula-szellemi-politikai-arcele/

Andrássy Gyula grófról szóló kisfilmünk megtekinthető itt:

https://youtu.be/jPysLtvmpVs