A Süttői ’56-os emlékmű gipszmakettje

2014Ócsai Károly szobrászművész Süttőn, 2006-ban felavatott ’56-os emlékmű gipszmakettje a Terror Háza Múzeum III. emeletén tekinthető meg 2014. október 17-től.

Ócsai Károly (1938. június 23. – 2011. december 22.) szobrászművész, éremművész, művésztanár. 1957-ben végezte el a Képző- és Iparművészeti Gimnáziumot, ahol Somogyi Józseftől és Bokros Birman Dezsőtől szobrászatot, Szentiványi Lajostól pedig festészetet tanult. Középfokú tanulmányai befejezése előtt egy évvel, 1956 októberében részt vett a forradalom és szabadságharc fővárosi eseményeiben: volt betegszállító, majd harcolt a corvinisták, illetve a Móricz Zsigmond körteret védő forradalmárok között is. A forradalom leverését követően valószínűleg barátja honfitársának, Makrisz Agamemnon kormánybiztosnak a közbenjárására sikerült elkerülnie a közvetlen megtorlást, ám érettségi után nem vették fel a Magyar Képzőművészeti Főiskolára, és a szakmából is kiszorult. Ennek következtében először a Képzőművészeti Kivitelező és Iparvállalathoz, majd a Múzeumok Központi Igazgatóságához került, ahol restaurálással, illetve kiállítás-szervezéssel foglalkozott. Első önálló kiállítását 1967-ben tarthatta meg: ettől kezdve felvételt nyert a professzionális művészek szakmai szervezeteibe, meghívást kapott számos országos, illetve külföldi kiállításra, valamint hazai és nemzetközi szimpóziumokra is. 1986 és 1996 között a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola szobrásztanára, 1990 és 1994 között pedig a budafoki önkormányzat képviselője, a Kulturális Bizottság alelnöke volt. Hosszú ideig foglalkozott szobrászrajzzal is: a rendszerváltoztatás után nemzetközi és hazai művészeket felsorakoztató biennálék szervezésével részt vett a műfaj magyarországi újjáélesztésében.

Formanyelvét kristálytani kutatásaira és ezzel kapcsolatos matematikai számításaira alapozva fejlesztette ki, kompozíciós és anyagkezelési stílusán is ezek hatásai érhetőek tetten. A rendszerváltoztatás után lehetősége nyílt köztéri alkotások készítésére is. Ezek közül kiemelkednek a Tabánban, illetve Süttőn felállított, személyes élményeiből táplálkozó 1956-os emlékművei.
Tevékenységét különböző szakmai fórumok számos díjjal ismerték el, így 2000-ben elnyerte a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének Millenniumi fődíját, 2003-ban pedig a Munkácsy Mihály-díjat.

A Süttői ’56-os emlékmű gipszmakettje

A süttői Áprily téren a forradalom évfordulóján, 2006. október 23-án felállított szobor a község önkormányzatának megrendelésére készült. A műalkotás munkacíme Naplótöredékek, illetve Jegyzetlapok ’56-ból volt, ami arra utal, hogy a központi motívumot jelentő lyukas zászló körül montázsszerűen felsorakozó figurális alakok az 1956-os forradalomban sebesültszállítóként majd felkelőként is részt vevő Ócsai Károly személyes élményeit jelenítik meg. A műalkotás elülső oldalán a forradalmi tömeg, az utcakövekből a Móricz Zsigmond körtéren felállított barikád, illetve a Corvin közt védő ágyú látható. Míg itt a hősiesség, a heroizmus, addig a hátulsó oldalon a sebesülés és a halál szintén személyes élményekből táplálkozó megjelenítése látható: a Pietà-szerű jelenet a sebesülteket mentő Magyar Katinak, Ócsai Károly egykori kollégiumi és iskolatársának állít emléket, aki a Kossuth téri sortűz során vesztette életét.