Egy orosz hazafi – Alekszandr Szolzsenyicin

2013A Terror Háza Múzeum következő időszaki kiállítása 2013. szeptember 21-től „Egy orosz hazafi” címmel mutatja be Alekszandr Szolzsenyicin életútját.

Az „Ivan Gyenyiszovics egy napja” és „A Gulag szigetcsoport” szerzője többszörösen is jelkép, hiszen a kommunista diktatúra legnagyobb ellenfelét nem a szabad világ, hanem maga a diktatúra földje adta. Szolzsenyicin a bizonyíték arra, hogy a szabadságot sosem kívülről, afféle ajándékként kapjuk, hanem magunknak kell érte megszenvednünk. A 95 éve született Nobel-díjas író 40 évvel ezelőtt adta közre titokban, gépiratos „szamizdatban” egyik leghíresebb röpiratát, a „Levél a Szovjetunió vezéreihez” címmel, amely fordulatot jelentett a kommunista ideológia megítélése terén az egész kelet- és közép-európai gondolkodásban, hiszen nyilvánvalóvá tette, az eszme csupán máz, fojtogató külsőség. A lényeg, hogy erőt és jövőt csupán a nemzetek önrendelkezése, a nemzetek saját tradicionális érték- és érdekszempontjai adhatnak, ez változatlan sarokköve az európai történelemnek.

A kiállítás és a hozzá kapcsolódó rendezvénysorozat nemcsak megidézi Szolzsenyicin szellemét, hanem lehetőséget teremt hálánk és nagyrabecsülésünk kifejezésére is. Tanújelét kívánjuk adni, hogy Szolzsenyicin gondolatai elevenen élnek Magyarországon, szervesen beépültek az értelmiségi közbeszédbe. A kiállítás alkalmat ad arra, hogy még tágabb körben, elsősorban a diákok és fiatalabb generációk is bekapcsolódjanak az általa elindított vitákhoz. 

Az „Egy orosz hazafi” minden szempontból egyedülálló kezdeményezés, amelyet a múzeum történészei és szakértői állítottak össze Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatójának és Kiss Ilona kurátor koncepciója alapján. A szeptember 21-én nyíló időszaki kiállítás nem monografikus jellegű. Célja, hogy az író egyedülálló élettörténetének hátterében a legnagyobb hatású műveket és környezetüket mutassa be, olyan mozzanatokra helyezve a hangsúlyt, amelyek a közelmúlt közös történelmének megértéséhez elengedhetetlenek. Ehhez nyújtottak segítséget – többek között Natalja Szolzsenyicina, az író özvegye által vezetett Szolzsenyicin Alapítvány – rendkívül gazdag fotó- és filmanyaga, valamint azokat a levéltári dokumentumok, amelyek ebben az összeállításban itt kerülnek először bemutatásra.

A kiállítás számos magyar és oroszországi intézmény és szakember széleskörű együttműködésének köszönhető.

Történészi koncepció:
Schmidt Mária

Kiállítás design:
F. Kovács Attila
Szakértő:
Kiss Ilona

Berendezés:
Makai László
Résztvevő munkatársak:
Baczoni Dorottya
Baranyi Tamás Péter
Bern Andrea
Dobrowiecki Péter
Müller Gabriella
Nyári Gábor
Pál Zsombor Szabolcs
Roznik Bálint
Seremet Sándor
Vönöczky Lilla

Grafikai kivitelezés:
Márkus Ibolya
Independent design

A tárlat elkészítéséhez segítséget nyújtott:
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Európa Könyvkiadó
Országos Idegennyelvű Könyvtár és Zenei Gyűjtemény
Közép-európai Egyetem / OSA Archívum
Nemzetközi Memorial Társaság, Moszkva
Országos Széchenyi Könyvtár
Szaharov Központ, Moszkva
Szolzsenyicin Alapítvány, Moszkva

A kiállításon felhasznált panorámaképet fényképezte és rendelkezésünkre bocsátotta:
Szergej Metyik